Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Thông báo tuyển sinh Đại học Bằng 2 - Hệ Vừa làm vừa học năm 2013 (19/06/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2  

1. Chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh tổng quát.

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân - Hệ VLVH.

2. Chuyên ngành Luật.

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân - Hệ VLVH.

 

Thời gian học: Học vào ban đêm từ thứ 2 đến thứ 6.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19 tháng 06 đến hết ngày 08 tháng 08 năm 2013.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh Tế - 71 Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0511-395 0110 hoặc trang web http://daotao.due.edu.vn