Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn đăng ký ngành đào tạo dành cho thí sinh không trúng vào ngành (TS năm 2013) (14/08/2013)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHUYỂN NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

Khi nhập học, anh (chị) phải đăng ký lại nguyện vọng ngành học của mình theo mẫu được đính kèm ở dưới. Anh (Chị) được quyền đăng ký theo thứ tự ưu tiên 3 nguyện vọng nằm trong số các ngành đào tạo có chỉ tiêu còn lại dưới đây. Việc sắp xếp ngành đào tạo sẽ được tiến hành dựa trên kết quả thi tuyển sinh của anh (chị). Trong trường hợp sau khi xét, cả 3 nguyện vọng của anh (chị) đều không được thoả mãn, thì anh (chị) phải theo học ngành đào tạo do Đại học Đà Nẵng bố trí.

 

STT

TÊN NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)

MÃ CN

SỐ CHỈ TIÊU CÒN

 

Kinh tế, gồm các chuyên ngành:

 

 

1

Kinh tế phát triển

407

39

2

Kinh tế lao động

408

34

3

Kinh tế và quản lý công

409

37

4

Kinh tế chính trị

410

35

5

Kinh tế đầu tư

419

24

 

Thống kê, gồm các chuyên ngành:

 

 

6

Thống kê kinh tế xã hội

411

41

 

Hệ thống thông tin quản lý, gồm:

 

 

7

Tin học quản lý

414

35

8

Quản trị hệ thống thông tin

420

34

9

Thương mại điện tử

423

35

10

Quản trị nhân lực

417

24

 

Tài chính - Ngân hàng, gồm:

 

 

11

Ngân hàng

412

34

12

Tài chính công

422

37

13

Luật (chuyên ngành Luật học)

501

30

 

Tổng cộng

 

439

 

Chú ý: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế có thể đăng ký theo học Chương trình thứ 2 (bằng Đại học thứ 2 - Hệ Chính quy) tại Trường Đại học Kinh tế hoặc các Trường thuộc Đại học Đà Nẵng để có thể tốt nghiệp cùng một lúc hai Bằng Đại học hệ Chính quy.

+ Sinh viên in mẫu Giấy đăng ký lại ngành trong file đính kèm