Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Tuyển sinh chương trình 2 dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng (05/11/2013)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI (BẰNG 2) - HỆ CHÍNH QUY

 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng thường xuyên tuyển sinh đại học Hệ chính quy chương trình thứ hai (Bằng 2):

1. Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên Hệ đại học chính quy đang học tại các Trường Đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng có khối tuyển sinh là khối A, hoặc khối D (từ khóa tuyển sinh 2011), hoặc khối A1 (từ khóa tuyển sinh 2012).

2. Điều kiện tuyển sinh: Sinh viên muốn đăng ký chương trình thứ hai tại Trường Đại học Kinh tế phải thỏa mãn các điều kiện sau :

- Có điểm thi tuyển sinh không thấp hơn điểm trúng tuyển cùng khối thi của ngành đăng ký học chương trình thứ hai tại Trường Đại học Kinh tế vào năm trúng tuyển.

- Đã kết thúc học kỳ thứ nhất của năm học đầu tiên;

- Không thuộc diện xếp hạng học lực yếu thời điểm đăng ký (điểm trung bình chung tích lũy không thấp hơn 2.0).

- Không đang theo học chương trình thứ hai khác tại một trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

3. Thủ tục, hồ sơ đăng ký học chương trình thứ hai:

- Đơn đăng ký học theo mẫu (sinh viên download từ mục Tuyển sinh chương trình thứ hai dành cho sinh viên các Trường thuộc Đại học Đà Nẵng tại trang web : http://daotao.due.edu.vn, ).

- Bản sao Giấy báo trúng tuyển đại học

- Bảng kết quả học tập và xếp hạng học lực tại thời điểm đăng ký học

4. Thời gian nhận hồ sơ:

Trường Đại học Kinh tế nhận Hồ sơ đăng ký học tại Bộ phận Chính quy, Phòng Đào tạo của Trường từ ngày 05/11 đến ngày 22/11/2013.

Trong vòng 30 ngày để từ ngày hết hạn đăng ký học, những sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai sẽ nhận quyết định trúng tuyển chương trình thứ hai tại Phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế.

Những sinh viên được học chương trình thứ hai tại Trường Đại hoc Kinh tế sẽ thực hiện việc đăng ký học, đánh giá kết quả, xếp hạng học tập và xét công nhận tốt nghiệp theo các quy định hiện hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế - Số 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511 395 0110 hoặc xem tại trang web http://daotao.due.edu.vn

 

 

 

          HIỆU TRƯỞNG