Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Tuyển sinh Đào tạo chương trình thứ hai (Bằng 2) - Hệ Chính quy (30/11/2011)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố  Đà Nẵng – Tel: 0511.383 6169

Website:  www.due.edu.vn

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI (BẰNG 2) - HỆ CHÍNH QUY

(Dành cho sinh viên đang theo học các trường thuộc Đại học Đà Nẵng)

 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh Đại học chương trình 2 (bằng 2):

1.  Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên Hệ đại học chính quy đang học tại các Trường Đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng có khối tuyển sinh là A.

2. Điều kiện tuyển sinh: Sinh viên muốn đăng ký chương trình thứ hai tại Trường Đại học Kinh tế phải thỏa mãn các điều kiện sau :

- Có điểm thi tuyển sinh không thấp hơn điểm trúng tuyển của ngành đăng ký học chương trình thứ hai tại Trường Đại học Kinh tế vào năm trúng tuyển.

- Đã kết thúc học kỳ thứ nhất của năm học đầu tiên;

- Không thuộc diện xếp hạng học lực yếu thời điểm đăng ký (điểm trung bình chung tích lũy không thấp hơn 2.0).

- Không đang theo học chương trình thứ hai khác tại một trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

3. Thủ tục, hồ sơ đăng ký học chương trình thứ hai:

- Đơn đăng ký học của Trường Đại học Kinh tế (theo mẫu)

- Giấy báo trúng tuyển đại học Trường đang học (nếu có)

- Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH (nếu có)

- Bảng kết quả học tập và xếp hạng học lực tại thời điểm đăng ký học (nếu có)

4. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2011.

Trong vòng 30 ngày để từ ngày hết hạn đăng ký học, những sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai sẽ nhận quyết định trúng tuyển chương trình 2 tại Phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế.

Những sinh viên được học chương trình thứ hai tại Trường Đại hoc Kinh tế sẽ thực hiện việc đăng ký học, đánh giá kết quả, xếp hạng học tập và xét công nhận tốt nghiệp theo các quy định hiện hành.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế - Số 71 Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng. Điện thoại: 0511 395 0110 hoặc xem tại trang web http://daotao.due.edu.vn

 

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG