Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn đăng ký ngành đào tạo dành cho thí sinh không trúng vào ngành (TS năm 2012) (18/08/2012)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHUYỂN NGÀNH ĐÀO TẠO 

Khi nhập học, anh (chị) phải đăng ký lại nguyện vọng ngành học của mình. Anh (Chị) được quyền đăng ký theo thứ tự ưu tiên 3 nguyện vọng nằm trong số các ngành đào tạo có chỉ tiêu còn lại dưới đây. Việc sắp xếp ngành đào tạo sẽ được tiến hành dựa trên kết quả thi tuyển sinh của anh (chị). Trong trường hợp sau khi xét, cả 3 nguyện vọng của anh (chị) đều không được thoả mãn, thì anh (chị) phải theo học ngành đào tạo do Đại học Đà Nẵng bố trí.

TT

TÊN NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)

CHỈ TIÊU CÒN

 

Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành:

 

 

1

Kinh tế phát triển

407

79

2

Kinh tế lao động

408

71

3

Kinh tế và quản lý công

409

72

4

Kinh tế chính trị

410

69

5

Kinh tế đầu tư

419

54

 

Ngành Thống kê, chuyên ngành:

 

 

6

Thống kê kinh tế xã hội

411

71

 

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành:

 

 

7

Tin học quản lý

414

66

8

Quản trị hệ thống thông tin

420

69

 

Quản trị nhân lực, chuyên ngành:

 

 

9

Quản trị nguồn nhân lực

417

53

 

Ngành Luật, chuyên ngành:

 

 

10

Luật học

501

69

 

Tổng cộng

 

673

Chú ý: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế có thể đăng ký theo học Chương trình thứ 2 (bằng Đại học thứ 2 - Hệ Chính quy) tại Trường Đại học Kinh tế hoặc các Trường thuộc Đại học Đà Nẵng để có thể tốt nghiệp cùng một lúc hai Bằng Đại học hệ Chính quy.

+ Sinh viên in mẫu Giấy đăng ký lại ngành trong file đính kèm