Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2012-2013 của các lớp tín chỉ (14/04/2013)

Hiện nay, đã có lịch thi của học kỳ 2 năm học 2012-2013. Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang webhttp://daotao.due.edu.vn , vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi.

 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo chậm nhất trước ngày 10/05/2013 để được giải quyết.

-          Xem lịch thi

-          Lịch thi các môn vấn đáp

 Lưu ý:  Các sinh viên đi thi đúng thời gian đã quy định.