Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi của học kỳ hè năm học 2013-2014 (24/07/2014)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Chính quy

 

Hiện nay, đã có lịch thi của học kỳ hè năm học 2013-2014. Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://daotao.due.udn.vn , vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi.

 

- Xem lịch thi các môn thi viết

 

 Lưu ý:  Các sinh viên đi thi đúng thời gian đã quy định.