Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
LỊCH THI CỦA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 (24/04/2015)

Hiện nay, đã có lịch thi của học kỳ 2 năm học 2014-2015. Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.edu.vn (hoặc vào trang http://daotao.due.udn.vn), vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi.

 

Xem lịch thi các môn thi viết

Xem lịch thi các môn thi vấn đáp

Xem lịch thi các môn thi chất lượng cao

 

 Lưu ý:  Các sinh viên đi thi đúng thời gian đã quy định.