Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ I năm 2008-2009 các lớp tín chỉ (30/09/2008)

Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ vào tra cứu lịch thi của học kỳ I năm 2008-2009.

Các sinh viên chú ý đi thi đúng thời gian quy định.

Xem chi tiết