Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ II năm học 2008-2009 các lớp tín chỉ (31/03/2009)

Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ vào tra cứu lịch thi của học kỳ II năm học 2008-2009.  

Các sinh viên chú ý đi thi đúng thời gian quy định.

Xem chi tiết