Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 31K hệ chính quy (14/04/2009)

Nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đại học cho sinh viên khóa 31K  hệ chính qui như sau:

1- Đối tượng được đăng ký dự thi:

- Sinh viên khóa 31K hệ đại học chính qui.

- Sinh viên khóa 28K, 29K và 30K hệ đại học chính qui xét tốt nghiệp với khóa 31K.

2- Thời gian thi:

     - Môn Nghiệp vụ I:  7h 00 ngày 05 tháng 06 năm 2009

     - Môn Nghiệp vụ II: 7h 00 ngày 08 tháng 06 năm 2009

     - Các môn khoa học Mác - Lênin: 7h 00 ngày 13 tháng 06 năm 2009

     - Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 06h 45’.

3- Thủ tục đăng ký dự thi:

    - Nộp 2 ảnh  cá nhân 3 x 4 để làm bằng TN (yêu cầu ảnh cá nhân: nữ trang phục áo dài, nam áo sơ mi thắt cà vạt)

    - Nộp Bản photo công chứng Chứng chỉ quốc phòng và Chứng chỉ Giáo dục thể chất (kèm theo bản chính để đối chiếu).

    - Đơn xin dự thi tốt nghiệp và bản kiểm điểm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với các sinh viên khóa 28, 29 và 30K - mẫu đơn nhận tại phòng Đào tạo).

    4- Thời gian và địa điểm đăng ký dự thi:

    - Sinh viên khóa 31K nộp Chứng chỉ quốc phòng và Chứng chỉ Giáo dục thể chất cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 10/05/2009.

     - Sinh viên khóa 28, 29 và 30K nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (Bộ phận chính qui)

Yêu cầu: Sinh viên đăng ký đúng thời hạn. Sau thời gian qui định trên đây, Phòng Đào tạo  sẽ không giải quyết.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên thuộc các đối tượng trên biết để thực hiện.