Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
V/v Kế hoạch thi cho các sinh viên 31K học ghép trong học kỳ II năm học 2008-2009 (14/04/2009)

Đề nghị các sinh viên khóa 31K học lại trong học kỳ II năm học 2008-2009 theo dõi lịch thi học kỳ II các học phần đã đăng ký học.