Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Kiểm tra Anh văn đầu vào cho sinh viên 35K (08/09/2009)

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra Anh văn đầu khoá học

 

Kính gửi:     Sinh viên khóa 35K-Hệ chính quy

Theo quy định của Đại học Đà Nẵng, tất cả sinh viên khóa 35K bắt buộc phải tham dự kiểm tra Anh văn đầu khóa học để phân loại trình độ, xếp lớp và xét miễn các học phần tiếng Anh.

Thực hiện quy định này, Trường Đại học Kinh tế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức kiểm tra Anh văn đầu khoá học cho các sinh viên khoá 35K- Hệ chính quy theo kế hoạch như sau:

 1. Đối tượng dự thi: Tất cả  sinh viên khoá 35K- Hệ chính quy

 2. Thời gian: * Đợt 1: 7h00 ngày 12/09/2009: Các lớp 35K2.2; 35K3.1; 35K3.2; 35K6.3; 35K7.1; 35K8; 35K13; 35K15.2; 35K16; 35K18.

                      * Đợt 2: 13h00 ngày 12/09/2009: Các lớp 35K1.1; 35K1.2; 35K2.1 35K4; 35K6.1; 35K6.2; 35K7.2; 35K12; 35K14; 35K15.1; 35K17.

3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.

4. Danh sách thi và phòng thi: Sinh viên xem danh sách và phòng thi tại Bảng thông báo của Nhà trường hoặc mục Thông tin, thông báo tại trang Web http://daotao.due.udn.vn. Khi đi thi, sinh viên phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh.

5. Đánh giá kết quả: Sau khi có kết quả kiểm tra (theo thang điểm 100), Nhà trường sẽ phân loại và xem xét để quyết định xếp lớp hoặc miễn học và nhận kết quả (thang điểm chữ) theo quy định sau:

-           Dưới 40 điểm: Sinh viên phải thi lại Anh văn đầu vào trước khi đăng ký học ngoại ngữ chính thức ở các học kỳ sau.

-           Từ 40 đến 79 điểm: Phải theo học học phần Anh văn đại cương 1.

-           Từ 80-89 điểm: Miễn học phần Anh văn đại cương 1 và nhận điểm B.

-           Từ 90-100 điểm: Miễn học phần Anh văn đại cương 1 và nhận điểm A.

Đề nghị tất cả sinh viên khóa 35K thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

Trân trọng.