Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Kiểm tra lại Anh văn đầu vào cho sinh viên 33K và 34K (08/09/2009)

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra lại Anh văn đầu vào

 

Kính gửi:     Sinh viên khóa 33K và 34K-Hệ chính quy

Trường Đại học Kinh tế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức kiểm tra Anh văn đầu khoá học vào ngày 12/09/2009. Những sinh viên khóa 33K và 34K chưa đạt yêu cầu Anh văn đầu vào đăng ký thi lại theo kế hoạch như sau:

         1. Thời gian:      13h00 ngày 12/09/2009

2. Hình thức thi:           Thi trắc nghiệm.

3. Lệ phí thi:                 20.000 đồng

4. Đăng ký dự thi:        Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng đào tạo (Bộ phận chính quy) từ ngày 8/9/2009 đến hết ngày 11/9/2009.

5. Danh sách thi và phòng thi: Sinh viên xem danh sách và phòng thi tại Bảng thông báo của Nhà trường hoặc mục Thông tin, thông báo tại trang Web http://daotao.due.udn.vn. Khi đi thi, sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên.

Trân trọng.