Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi lần 2 Học kỳ 2 và học kỳ hè năm 2008-2009 cho sv khóa 29K, 30K & 31K (chính quy) và sv hệ vừa làm vừa học (22/09/2009)