Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Thay đổi Lịch thi học kỳ 1 năm 2009-2010 lớp 31K1.2-ĐN & lớp 31K2.3-ĐN (15/10/2009)

Đề nghị tất cả sinh viên lớp 31K1.2-ĐN & lớp 31K2.3-ĐN xem lịch thi theo file đính kèm