Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi lần 2 học phần Thể dục Kỳ 1,3,5 cho sinh viên khóa 29K, 30K, 31K, 32K, 33K Học kỳ I/2009-2010 (09/03/2010)