Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ 2 năm 2009-2010 dành cho sinh viên hệ chính quy (21/04/2010)