Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ II năm 2009-2010 (dành cho sinh viên hệ VLVH và hệ CQ 30,31 học ghép với sinh viên hệ chính quy) (21/04/2010)