Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi lần 2 thể dục kỳ 2, 4 học kỳ II/2009-2010 dành cho sinh viên khóa 33K, 32K, 31K, 30K (28/09/2010)

Thời gian thi: 07h00 ngày 09-10-2010 tại Nhà tập thể dục.

Các sinh viên thi lần 2 thể dục đến phòng Đào tạo bộ phận chính quy trước ngày 05-10-2010 để đăng ký và nộp lệ phí thi.