Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ I năm học 2010-2011 của các lớp tín chỉ (30/11/2010)

Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://daotao.due.edu.vn , vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi của học kỳ I năm 2010-2011.

 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo chậm nhất trước ngày 03/12/2010 để được giải quyết.

 

Xem chi tiết lịch thi

 

Lưu ý: Các sinh viên đi thi đúng thời gian đã quy định.