Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Phòng thi tốt nghiệp Đại học Hệ chính quy kỳ thi ngày 27,29,30/12/2010 (24/12/2010)