Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi lần 2 (Hệ chính qui) Học kỳ 1 năm học 2010-2011 các học phần học ghép (cả Thể dục kỳ 1,3, 5) dành cho SV các khóa 30K, 31K, 32K, 33K (25/03/2011)