Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngày thi 24,26/5/2011 (22/05/2011)