Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ hè năm học 2010-2011 của các lớp tín chỉ (25/07/2011)

Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://daotao.due.edu.vn , vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi của học kỳ hè năm 2010-2011.
 
Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo chậm nhất trước ngày 18/8/2011 để được giải quyết.
 
-          Xem lịch thi
 
Lưu ý: Các sinh viên đi thi đúng thời gian đã quy định.