Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi chương trình chất lượng cao năm 2011 (29/08/2011)

Kế hoạch thi chương trình chất lượng cao:          

Thời gian: 13h 00 ngày 30/08/2011          

Địa điểm thi: Tầng 2 khu D Trường Đại học Kinh tế          

Đề nghị tất cả sinh viên đã đăng ký thi chương trình chất lượng cao vào tập tin đính kèm để xem số báo danh và phòng thi.