Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2011-2012 của các lớp tín chỉ (24/11/2011)

Hiện nay, đã có lịch thi của học kỳ 1 năm học 2011-2012. Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://daotao.due.edu.vn , vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi.

 

Trong kỳ thi này có 1 số học phần áp dụng hình thức thi vấn đáp, các sinh viên có đăng ký các học phần sau liên hệ Khoa để biết được thời gian thi cụ thể:

 

Tên học phần

Số tín chỉ

Quản trị tài chính nâng cao

4

Truyền thông marketing tích hợp

3

Thù lao & quản trị thành tích

3

Quản trị nguồn nhân lực

3

Phát triển kỹ năng quản trị

2

Phát triển kỹ năng quản trị

3

Quản trị sự thay đổi

2

Quản trị chiến lược

3

Nghiên cứu Marketing

3

 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo chậm nhất trước ngày 02/12/2011 để được giải quyết.

 

- Xem lịch thi

- Lịch thi chi tiết

 

Lưu ý:  Các sinh viên đi thi đúng thời gian đã quy định.