Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp tín chỉ (16/04/2012)

Hiện nay, đã có lịch thi của học kỳ 2 năm học 2011-2012. Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://daotao.due.edu.vn , vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi.

 

Trong kỳ thi này có 1 số học phần áp dụng hình thức thi vấn đáp, các sinh viên có đăng ký các học phần sau liên hệ Khoa để biết được thời gian thi cụ thể:

 

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Hành vi người tiêu dùng

3

2

Khởi sự kinh doanh

3

3

Lịch sử các học thuyết kinh tế (nâng cao)

3

4

Luật dân sự I

3

5

Nghiên cứu Marketing

3

6

Phát triển kỹ năng quản trị

2

7

Phát triển kỹ năng quản trị

3

8

Quan hệ lao động

2

9

Quản trị chất lượng toàn diện

3

10

Quản trị chất lượng toàn diện

2

11

Quản trị chiến lược

3

12

Quản trị đánh giá kết quả thực hiện công việc

2

13

Quản trị kênh marketing

3

14

Quản trị nguồn nhân lực

3

15

Quản trị sản phẩm và nhãn hiệu

3

16

Quản trị tài chính nâng cao

4

17

Quản trị vốn luân chuyển

3

18

Truyền thông marketing tích hợp

3

   

 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo chậm nhất trước ngày 30/04/2012 để được giải quyết.

            - Xem lịch thi

- Lịch thi chi tiết

 

 Lưu ý:  Các sinh viên đi thi đúng thời gian đã quy định.