Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ hè năm học 2011-2012 của các lớp tín chỉ (08/08/2012)

Hiện nay, đã có lịch thi của học kỳ hè năm học 2011-2012. Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://daotao.due.edu.vn , vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo chậm nhất trước ngày 14/08/2012 để được giải quyết.

-          Xem lịch thi

 Lưu ý:  Các sinh viên đi thi đúng thời gian đã quy định.