Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 của các lớp tín chỉ (17/11/2012)

Hiện nay, đã có lịch thi của học kỳ 1 năm học 2012-2013. Đề nghị sinh viên các khóa tín chỉ dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://daotao.due.edu.vn , vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi.

Trong kỳ thi này có 1 số học phần áp dụng hình thức thi vấn đáp, xem lịch thi vấn đáp.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo chậm nhất trước ngày 23/11/2012 để được giải quyết.

            - Xem lịch thi

 Lưu ý:  Các sinh viên đi thi đúng thời gian đã quy định.