Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012/2012 các lớp chất lượng cao (21/11/2012)

Sinh viên các lớp chất lượng cao vào tra cứu lịch thi chi tiết trong file đính kèm