Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Danh sách sinh viên tham gia vòng phỏng vấn - Chương trình thực tập tiềm năng Sacombank 2014 (06/11/2013)

DANH SÁCH PHỎNG VẤN TTV TN 2014 
LƯU Ý:

TẤT CẢ CÁC ỨNG VIÊN BẮT BUỘC PHẢI BỔ SUNG HS

BAO GỒM:

* BẢNG THÔNG TIN SINH VIÊN

* ĐƠN XIN THỰC TẬP (PHẢI DÁN ẢNH)

THEO MẪU CỦA SACOMBANK.

WWW.SACOMBANK.COM MỤC TUYỂN DỤNG, THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG 2014

Địa điểm: 130 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Thời gian: 12/11/2013

 

Hội đồng phỏng vấn 1
STT Họ  Tên Ngày sinh CMND Vị Trí Số ĐT Thời gian Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/09/1992 183972377 Chuyên viên Tư vấn 0974894257 8h Bổ sung HS
2 Phạm Lê Thúy Hường 07/11/1992 201647933 Chuyên viên Tư vấn 01278788772 8h Bổ sung HS
3 Huỳnh Đức Quang 04/09/1992 205558416 Chuyên viên Khách hàng 01699777449 8h Bổ sung HS
4 Hoàng Ngọc Trì 15/08/1992 197276402 Chuyên viên Khách hàng 01689133222 8h Bổ sung HS
5 Dương Thị Ngọc Tuyền 26/09/1992 197262330 Chuyên viên Khách hàng 01646292086 8h30 Bổ sung HS
6 Phạm Thị Thu Trang 12/011/1992 197252384 Chuyên viên Khách hàng 0906584582 8h30 Bổ sung HS
7 Việt 04/05/1991 201598504 Chuyên viên Khách hàng 01223473299 8h30 Bổ sung HS
8 Trương Như Thọ 04/12/1990 201600481 Chuyên viên Khách hàng 0979188172 8h30 Bổ sung HS
9 Nguyễn Tấn Nhỏ 18/02/1992 212257769 Chuyên viên Khách hàng 01644814543 9h Bổ sung HS
10 Trần Quang Thái 20/12/1991 191744858 Chuyên viên Khách hàng 0903539496 9h Bổ sung HS
11 Nguyễn Thị Ái Linh 07/04/1992 212264877 Chuyên viên Khách hàng 01667311599 9h Bổ sung HS
12 Trần văn Đức 14/10/1993 205723336 Chuyên viên Khách hàng   9h Bổ sung HS
13 Huỳnh Đức Ý 28/07/1992 201625899 Chuyên viên Khách hàng 0906404728 9h30 Bổ sung HS
14 Phạm Thanh Nhật Minh 27/05/1992 101770941 Chuyên viên Khách hàng 01206019168 9h30 Bổ sung HS
15 Trần Thế Nam 11/09/1992 191785539 Chuyên viên Khách hàng 0905110332 9h30 Bổ sung HS
16 Lê Thị Minh Nguyệt 03/10/1992 205534898 Giao dịch viên 01224237223 13h30 Bổ sung HS
17 Lê Thị Thanh Dung 18/12/1992 197270952 Giao dịch viên 01689141400 13h30 Bổ sung HS
18 Nguyễn Thị Thu Trang 21/11/1992 194430958 Giao dịch viên 01659032688 13h30 Bổ sung HS
19 Lâm Thị Tú Uyên 11/05/1992 194479885 Giao dịch viên 01659032798 13h30 Bổ sung HS
20 Lê Thị Diễm 11/10/1992 205675912 Giao dịch viên 01696354392 14h Bổ sung HS
21 Phùng Nữ Minh Phương 30/09/1992 201648274 Giao dịch viên 01225524806 14h Bổ sung HS
22 Dương Nữ Hoàng Vân 16/12/1992 201647432 Giao dịch viên 01215712545 14h Bổ sung HS
23 Hồ Thị Trà Mi 09/11/1992 191790325 Giao dịch viên 0932589135 14h Bổ sung HS
24 Trần Thị Nhật Linh 30/08/1992 201625408 Giao dịch viên 0935014454 14h30 Bổ sung HS
25 Nguyễn Thị Hồng Vân 23/01/1992 212741932 Giao dịch viên 0974784943 14h30 Bổ sung HS
26 Dương Minh Hoang 22/01/1992 215237842 Chuyên viên Tư vấn 01677408804 14h30 Bổ sung HS
27 Nguyễn Thị Bích Diệp 15/07/1991 212311991 Chuyên viên Tư vấn 01648473778 14h30 Bổ sung HS
28 Phạm Thanh Chung 15/11/1992 205599641 Chuyên viên Tư vấn 01263594729 15h Bổ sung HS
29 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 25/05/1992 194517065 Chuyên viên Tư vấn 01633611339 15h Bổ sung HS
Hội đồng phỏng vấn 2
STT Họ  Tên Ngày sinh CMND Vị Trí Số ĐT Thời gian Ghi chú
1 Nguyễn Thị Nga 21/11/1992 230849725 Giao dịch viên 01694853684 8h Bổ sung HS
2 Nguyễn Thị Minh Oanh 29/11/1992 197297124 Giao dịch viên 01636440785 8h Bổ sung HS
3 Ngô Thị Hoa 10/10/1992 183888126 Giao dịch viên 0987408766 8h Bổ sung HS
4 Đinh Văn Thành 05/11/1991 205618602 Giao dịch viên 01269936738 8h Bổ sung HS
5 Nguyễn Minh Tuấn 03/03/1992 187058162 Giao dịch viên 01695936738 8h30 Bổ sung HS
6 Đoàn Thị Mỹ Lệ 12/06/1992 205638458 Giao dịch viên 01659031538 8h30 Bổ sung HS
7 Nguyễn Thị Nga 15/10/1991 183775047 Giao dịch viên 01695311385 8h30 Bổ sung HS
8 Nguyễn Thị Ánh 03/02/1992 205518247 Giao dịch viên 01649846140 8h30 Bổ sung HS
9 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 27/04/1993 205598253 Giao dịch viên 01659519605 9h Bổ sung HS
10 Nguyễn Thị Minh Thuận 30/01/1993   Giao dịch viên 0934867556 9h Bổ sung HS
11 Nguyễn Thị Bích Hằng 27/11/1992 197259378 Giao dịch viên 01657998619 9h Bổ sung HS
12 Nguyễn Viết Lâm 03/10/1992 201611318 Giao dịch viên 01644455581 9h Bổ sung HS
13 Lê Thành Tâm 12/09/1991 241302298 Giao dịch viên 01649567086 9h30 Bổ sung HS
14 Tăng Thị Thu Lộc 28/09/1992 205516445 Giao dịch viên 01659032671 9h30 Bổ sung HS
15 Đặng Trà My 18/07/1992 191817534 Giao dịch viên 01266787923 9h30 Bổ sung HS
16 Nguyễn Thị Thủy 26/04/1992 205534064 Chuyên viên Tư vấn 01206012816 13h30 Bổ sung HS
17 Nguyễn Minh Thư 15/10/1992 201658223 Chuyên viên Tư vấn 01676802206 13h30 Bổ sung HS
18 Ngô Thị Kiều 18/12/1992 205573917 Chuyên viên Tư vấn 0964114905 13h30 Bổ sung HS
19 Ngô Thị Hoàng Oanh 02/12/1992 201619406 Chuyên viên Tư vấn 01203867960 13h30 Bổ sung HS
20 Nguyễn Quốc Thịnh 27/01/1992 201597614 Chuyên viên Tư vấn 0934784575 14h Bổ sung HS
21 Mai Thị Kim Dung 03/01/1992 201660439 Chuyên viên Tư vấn 01208863799 14h Bổ sung HS