Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Kết quả xét cảnh báo, thôi học và học tiếp kể từ học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 dự kiến (27/03/2015)

THÔNG BÁO

 

Kính gửi:        - Sinh viên các lớp Chính quy.

           

Nhà Trường đã thực hiện việc xét cảnh báo, thôi học và học tiếp kể từ học kỳ 2 năm học 2014-2015. Kết quả xét dự kiến đã được thông báo đến từng sinh viên qua tài khoản cá nhân.

Đề nghị sinh viên vào tài khoản cá nhân xem kết quả và phản hồi ý kiến trực tiếp về Phòng Đào tạo (số điện thoại cô Hà: 0905317789) trước 16h00 ngày chủ nhật 29/03/2015 để được giải quyết. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.

Trân trọng!