Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Về việc đăng ký học chương trình thứ 2 cho sinh viên đang theo học tại trường Kinh tế (02/04/2015)

THÔNG BÁO

         

                    Kính gửi:    Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

 

Căn cứ Quy định số 6636/ĐT ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc học cùng lúc hai chương trình, những sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng đăng ký học chương trình thứ hai cần nghiên cứu kỹ Quy định này và đăng ký học chương trình thứ hai theo kế hoạch sau:

- Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 10/04/2015: Sinh viên thực hiện việc đăng ký học chương trình thứ hai trực tuyến trên trang web đào tạo của Trường, sau đó in Đơn đăng ký học chương trình thứ hai. Đơn đăng ký học chương trình thứ hai của sinh viên phải có ý kiến đồng ý của Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa quản lý sinh viên.

- Ngày 14/04/2015 (Thứ năm): Sinh viên nộp Đơn đăng ký học chương trình thứ hai về Phòng Đào tạo (Bộ phận Chính quy). Những sinh viên có đủ điều kiện Nhà trường sẽ trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng xem xét và ra quyết định cho phép học chương trình thứ hai kể từ kỳ 1 năm học 2015-2016.

- Khi có Quyết định của Đại học Đà Nẵng, Nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên nhận Quyết định về việc cho phép học chương trình thứ hai tại văn phòng Khoa quản lý sinh viên. Sinh viên được phép học chương trình thứ hai cần nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo của chuyên ngành thứ hai để đăng ký học trong các học kỳ tới.

Lưu ý: Ngành sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai phải khác ngành sinh viên đang học. Trong đợt đăng ký chương trình hai kỳ này, Nhà trường tuyển sinh đào tạo 26 chuyên ngành thuộc 16 ngành gồm: Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Luật, Luật kinh tế, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị nhân lực, Kinh doanh thương mại, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch), Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý nhà nước và Thống kê. Danh mục và thông tin chi tiết về các ngành và chuyên ngành đào tạo, sinh viên xem tại trang web: www.daotao.due.udn.vn.

Đề nghị sinh viên thực hiện việc đăng ký học chương trình thứ hai theo đúng kế hoạch trên.

Trân trọng!