Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Danh sách thi chuẩn đầu ra tiếng anh, 07h00 Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2015 (03/04/2015)

Đã có danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, thời gian thi 07h00 Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2015, các em sinh viên đã hoàn thành các thủ tục dự thi vào xem danh sách để biết phòng thi và số báo danh.

 

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách đi thi đúng thời gian quy định

 

Xem chi tiết trong file đính kèm