Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Về việc nộp đơn đăng ký dự thi các học phần xin vắng phép (03/04/2015)

Đề nghị sinh viên các lớp đại học hệ chính quy đã nộp hồ sơ xin vắng thi trong các học kỳ trước (từ Học kỳ II năm học 2013-2014 đến Học kỳ I năm học 2014-2015) và đã được duyệt khẩn trương nộp Đơn đăng ký dự thi các học phần xin vắng phép vào đợt thi Học kỳ II năm học 2014-2015 về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Hạn cuối là Thứ tư, ngày 08/04/2015.