Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Về việc tổ chức ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 học kỳ II năm học 2014-2015 (10/04/2015)

KẾ HOẠCH

(Về việc tổ chức ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 học kỳ II năm học 2014-2015)

 

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy trong Trường.

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế tăng cường các kỹ năng tiếng Anh (nghe, đọc và viết) để đạt kết quả tốt nhất trong các đợt thi tiếng Anh chuẩn đầu ra, Trường Đại học Kinh tế dự kiến tổ chức các khóa ôn thi tiếng Anh theo Chuẩn đầu ra của Trường. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất tiên tiến, chương trình ôn tập sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình nhằm đạt kết qua thi tốt nhất. Sinh viên tự nguyện đăng ký tham gia khóa ôn thi và tuân thủ các quy định của khóa ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra. Nội dung cụ thể như sau:

I. Quy trình kiểm tra tiếng Anh trên mạng Elearning

Sinh viên truy cập vào hệ thống Elearning qua trang web Elearning của Nhà trường tại địa chỉ: http://elearning.due.edu.vn sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của mình. Mật khẩu để tham gia vào mục kiểm tra tiếng Anh là dhkt.

Sinh viên thực hiện kiểm tra tiếng Anh trên hệ thống Elearning tối đa 2 lần và lấy kết quả cao nhất để làm cơ sở đăng ký tham gia khóa thi tiếng Anh chuẩn đầu ra.

Những sinh viên đạt 50 điểm trở lên mới đủ điều kiện đăng ký tham gia khóa ôn thi tiếng Anh do trường Đại học kinh tế tổ chức. Sinh viên đủ điều kiện tiến hành đăng ký tham gia khóa ôn thi tiếng Anh trực tuyến qua trang web Phòng Đào tạo của Nhà trường ở địa chỉ: http://daotao.due.edu.vn.

II. Quy trình đăng ký tham gia lớp ôn thi tiếng Anh

Kiểm tra năng lực tiếng Anh: Căn cứ vào kế hoạch từng đợt ôn thi tiếng Anh

Đăng ký tham gia khóa ôn thi tiếng Anh: Sinh viên thực hiện đăng ký tham gia khóa ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra trực tuyến sử dụng tài khoản của mình.

 Nộp lệ phí:

Sinh viên phải nộp lệ phí đăng ký tham gia khóa ôn thi tiếng Anh qua tài khoản theo kế hoạch của từng đợt ôn thi tiếng Anh. Nếu nộp lệ phí sau ngày quy định nộp lệ phí cho từng đợt ôn thi tiếng Anh, sinh viên không được tham gia khóa học ôn thi tiếng Anh đợt đó.

Lệ phí tham gia khóa ôn thi tiếng Anh: 400.000 đồng

III. Kế hoạch tổ chức ôn thi tiếng Anh đợt 2 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thời gian kiểm tra năng lực tiếng Anh: Ngày 14 đến ngày 15 tháng 04 năm 2015 trên mạng Elearning.

Thời gian đăng ký và nộp lệ phí ôn thi tiếng Anh: Ngày 16 đến ngày 17 tháng 04 năm 2015

Thời gian ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra từ 21/04 đến 07/05 năm 2015, cụ thể:

 

Buổi

 

Ngày

 

Số tiết

Thời gian học

 

Phòng học

 

Ghi chú

Sáng

Tối

1

21/04/2015

4

 

X

A403

Khai giảng

2

22/04/2015

4

 

X

 

3

23/04/2015

4

 

 

4

24/04/2015

4

 

X

 

5

04/05/2015

4

 

   X

 

6

05/05/2015

4

 

 

7

06/05/2015

4

 

X

 

8

07/05/2015

4

 

X

 

 

 

Ghi chú:  Mỗi tiết học:  50 phút

    Buổi sáng bắt đầu từ lúc 7:30

            Buổi tối bắt đầu từ lúc 18:00

 

 

Trân trọng!