Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Công bố kết quả điểm thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh tế (16/04/2015)

Kính gửi: Sinh viên tham gia kỳ thi chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh tế.

 

Nhà trường công bố điểm kỳ thi chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh tế, thời gian thi: 7h00 Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2015, để xem điểm thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhận truy cập vào trang web http://daotao.due.udn.vn, vào mục chính quy -> tra cứu điểm thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra.

 

Chúc các bạn may mắn.