Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Về việc đăng ký học kỳ hè 2014 - 2015 (20/04/2015)

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học học kỳ hè năm học 2014-2015)

 

Kính gửi:     - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

 

Theo kế hoạch năm học, Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy một số học phần trong học kỳ hè (thời khóa biểu dự kiến ở file đính kèm) thời gian từ tuần 44 đến tuần 51 (từ ngày 15/06/2015 đến hết ngày 09/08/2015). Sinh viên có nhu cầu học trong học kỳ hè thực hiện đăng ký học theo kế hoạch sau:

- Từ 17h ngày 22/04/2015 - 24h ngày 24/04/2015: Đăng ký học tại trang Web đào tạo của Trường.

- Từ ngày 01/05/2015 - 10/05/2015: Nộp kinh phí đào tạo vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á.

- Ngày 10/06/2015: Xem danh sách và thời khóa biểu chính thức của các lớp học phần trong hè tại trang Web của Trường.

Lưu ý: - Kết quả học tập của học kỳ hè sẽ được tính chung vào kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2014-2015.

                     - Sinh viên đăng ký học kỳ hè không được phép rút học phần đã đăng ký và phải nộp kinh phí đào tạo trước 24h00 ngày 09/06/2015.

 

Trân trọng.