Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Tổ chức thi kết thúc học phần các lớp Tiếng Anh dự bị A1 (03/06/2015)

Sinh viên xem chi tiết tại đây: due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/2348/bid/456