Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lịch học và phòng học lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên chương trình Chất lượng cao (19/02/2014)

Kính gửi sinh viên chương trình chất lượng cao,

Nhà trường tổ chức lớp tiếng Anh đàm thoại do giảng viên nước ngoài giảng dạy (Lớp học miễn phí), kế hoạch cụ thể như sau:

 

Giảng viên:    TS. David Espey                    , University of Pennsylvania

                        ThS. Mary (Molly) Espey

Thời gian học: Chiều thứ 2 và chiều thứ 4 hàng tuần từ lúc 14h đến 16h

                        Từ 19/2 đến hết tháng 3/2014

Địa điểm: Học tại phòng E304 (Trung tâm đào tạo quốc tế).

 

Để lớp học đạt kết quả cao, Nhà trường đề nghị sinh viên chương trình chất lượng cao tham gia lớp học này đi học đầy đủ và đúng giờ theo danh sách đẵ đăng ký.

Trân trọng!