Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Kế hoạch học tiếng Anh tăng cường cho sinh viên chương trình Chất lượng cao (13/09/2014)

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

Kính gửi sinh viên chương trình chất lượng cao,

Nhằm tăng cường khả năng tiếng Anh cho sinh viên năm 1 và năm 2 của chương trình đào tạo chất lượng cao, Nhà trường mời giảng viên nước ngoài dạy lớp tiếng Anh ((ngữ pháp và đàm thoại) (lớp học miễn phí và không lấy tín chỉ), kế hoạch cụ thể như sau:

Instructor: Daniel Alvarez

No.

Class

Room

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Morning

Afternoon

Morning

Afternoon

Morning

Afternoon

Morning

Afternoon

1

39K07-CLC

B204

8:00-11:00

 

 

 

 

 

 

 

2

39K01.1-CLC

B204

 

14:00-17:00

 

 

 

 

 

 

3

39K01.2-CLC

B204

 

 

8:00-11:00

 

 

 

 

 

4

39K16-CLC

B204

 

 

 

14:00-17:00

 

 

 

 

5

40K06-CLC & 40K18-CLC

B204

 

 

 

 

9:00- 11:00

 

 

 

6

40K1.1 CLC

B204

 

 

 

 

 

14:00-17:00

 

 

7

39K18-CLC

B204

 

 

 

 

 

 

8:00-11:00

 

8

40K16 CLC

B204

 

 

 

 

 

 

 

14:00-17:00

Để lớp học đạt kết quả cao, Nhà trường đề nghị sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 39 và 40 tham gia lớp học này đi học đầy đủ và đúng giờ theo danh sách đăng ký.

Sinh viên tải tài liệu học tập tại đây (hơn 140 MB)

Trân trọng!