Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Về giáo sư thỉnh giảng giảng dạy cho sinh viên chương trình chất lượng cao (18/09/2014)

THÔNG BÁO

(Về giáo sư thỉnh giảng giảng dạy cho sinh viên chương trình chất lượng cao)

.

Kính gửi:        Sinh viên lớp 38K07-CLC và 38K16-CLC

 

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học kinh tế- Đại học Đà Nẵng với các Trường Đại học liên kết, hai giáo sư của trường Đại học khoa học và ứng dụng Saxion (Hà Lan) sẽ sang giảng dạy cho sinh viên chương trình chất lượng cao, nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 năm 2014

Tên giáo sư: Giáo sư Bente Ensink và giáo sư Ger Vergeer

Môn học giảng dạy: Thuế quốc tế và Quản trị công ty

Lớp học giảng dạy: 38K07-CLC và 38K16-CLC

Địa điểm: Phòng học chuyên đề (E204)

Lịch trình giảng dạy: file đính kèm

 

Để khóa học được tổ chức thành công, Nhà trường kính đề nghị sinh viên lớp 38K07-CLC và 38K16-CLC đi học đầy đủ và đúng giờ theo kế hoạch.

Trân trọng!