Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Quy chế 43. Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (23/08/2011)

Xem nội dung theo file đính kèm 7.QD36-2007-Dao tao VLVH(1).doc