Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Quy chế 42 về công tác học sinh sinh viên hệ chính quy (23/08/2011)

Nội dung xem tại file đính kèm 1.Quy che 42_BGDDT_HSSV.doc