Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Quy định về Cảnh báo Kết quả học tập và Buộc thôi học Hệ chính quy (15/03/2013)

Nhà trường đã ban hành Quy định về Cảnh báo Kết quả học tập và Buộc thôi học Hệ chính quy. Toàn văn Quy định xem tại đây.