Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Quy định đăng ký thực tập tốt nghiệp dành cho SV từ khóa 36K (04/04/2013)

Căn cứ vào chương trình đào tạo các chuyên ngành đã công bố, Nhà trường ban hành Quy định mới về việc đăng ký học trong kỳ thực tập tốt nghiệp áp dụng đối với sinh viên từ khóa Tuyển sinh 2010 (khóa 36K). Quy định này cụ thể hóa những điều kiện để sinh viên có thể đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo thực tập tốt nghiệp cũng như các nội dung liên quan đến việc đăng ký học của sinh viên trong kỳ thực tập tốt nghiệp. 

Toàn văn nội dung của Quy định xem tại đây