Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Quy định vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần (25/09/2013)

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quy định vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần. Nội dung Quy định này xem tại đây.