Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
V/V Quy định các học phần Giáo dục thể chất trong chương trình đào tạo liên thông hệ Chính quy (19/02/2014)

Quy định các học phần Giáo dục thể dục trong chương trình đào tạo liên thông hệ chính quy tại các trường thành viên, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum và Khoa Y Dược, cụ thể xem trong file đính kèm