Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Quy định phúc khảo điểm thi kết thúc học phần (10/09/2012)

Quy định mới về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần xem tại đây